onsdag 24 oktober 2012

Vad händer med våra lövträd?


Pia Barklund berättar forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Berättar nu på Botaniska Sällskapet om sjukdomar på träd. Hur fungera det mellan svampar och träd? Ett äldre exempel är hur kastanjesjukan kom till Amerika från Asien redan i början av förra seklet, 3,6 miljoner hektar ren kastanjeskog dödades. Ett paradexempel på hur illa det kan gå när man flyttar träd över världen.

Almsjukan kom till Europa redan på 1910-talet. En ny aggressiv form kom under andra halvan av 1900-talet. DNA-studier har visat att det är olika svamparter och hybrider mellan dem. På Gotland är det jobbigt eftersom naturvärden i lövängarna är beroende av ask och alm. Föredraget fortsätter och det är hela 63 personer som besöker oss.

onsdag 26 september 2012

Ny termin med Botaniska sällskapet

Välkomna till en ny termin med Botaniska Sällskapet
Just nu håller Magus Thorell ett föredrag om sommarens utflykter där han medverkat. Botanikdagarna i Hälsningland samt en botanisk resa till Finland. Vi är 25 deltagare.

söndag 16 oktober 2011

Gulligt frö gror i Röttle!


En stor planta av Gullfrö, Xanthium strumarium, har dykt upp i ett grönsaksland i Röttle. Agneta Börjesson rapporterar. Den är ca en meter hög och har ungefär lika brett växtsätt. Den hade inget problem att klara frosten i natt, skriver Agneta. Gullfrö klarar sällan att gå i frö i vårt klimat, men det uppträder ganska regelbundet som ogräs i fågelfröblandningar och kanske i annat utsäde. Den har hittats i Jönköping åtminstone några gånger tidiagre.

tisdag 13 september 2011

Råttsvingel vid Juneporten!


För inte så länge sedan fann Magnus Thorell Råttsvingel, Vulpia myuros, vid Juneporten. Råttsvingel är ett gräs som är ovanligt och som växer i grusytor. I Jönköping är gräset tidigare mest känt från en grusplan vid minigolfbanan vid stadsparksvallen, där det funnits i flera år. Gräset växer i en Sedum-plantering vid västra gaveln av Juneportshuset. I rabbatten finns flera tuvor som nu är överblommade men som det går fint att studera. På platsen finns även hårgängel.

söndag 11 september 2011

Stadsvandringen 10 september
På stadsvandringen fick sällskapet se dels ett par sällsyntheter på Kanalgatan. Portlak (nere till vänster) och koreansk anisisop (vänster), se bilder. I övrigt gjordes en promenad på kålgårdsområdet med blandade vilda växter. Magnus Thorell studerar en fiskmålla nedan.

torsdag 1 september 2011

Vem är längst? Lennart eller Binkan?


Lennart, Marianne och Britta har hittat en kanadabinka, Conyza canadensis, som de är mycket stolta över.

onsdag 24 augusti 2011

Sällskapets exkursion till Störestorp


Regntunga skyar begränsade nog intresset för dagens exkursion till det som vi hoppades "leende kulturlandskapet" vid Störestorp. Åtta deltagare med Lennart Persson i spetsen gick runt i mycket högklassiga betesmarker. De mesta man kan hoppas på i denna typ av marker fanns att se. Vaxskivlingar, slåttergubbe, backglim, sumpmåra och solvända för att nämna några. 10 exemplar av fältgentiana var kanske gräddet på moset, så att säga.

Foto: Fältgentiana Störestorp 24 augusti.